Zakończenie Roku Szkolnego i Świadectwa Dojrzałości

Informujemy, że zakończenie zajęć dydaktycznych w Roku Szkolnym 2013/2014 będzie przebiegać wg następującego porządku:

8:00 – Msza Św. w kościele NMP Królowej Polski
9:00 – uroczystość w sali gimnastycznej

Jednocześnie informujemy, że tegoroczni maturzyści będą mogli odebrać Świadectwa Dojrzałości w auli szkolnej od godz. 11:00

Dodaj komentarz