X rocznica członkostwa Polski w UE – debata

W dniu 02.06.2014 r. Szkolny Klub Europejski EUROKOP uczestniczył w debacie dotyczącej X rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, odbywającej się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Debata była zarazem podsumowaniem cyklu działań proeuropejskich i profrekwencyjnych prowadzonych między innymi w naszej szkole przez wicedyrektor RODM panią Ewę Nowak-Koprowicz.

Spotkanie podzielone było na dwa panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczył działań przedakcesyjnych oraz ostatniej dekady. Drugi dotyczył wykorzystania Funduszy Europejskich ze szczególnym uwzględnieniem środków dla samorządów. Po każdym z nich uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym ekspertom, wśród których znaleźli się między innymi:

  • dr Agata Jurkowska-Gomułka – Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • dr Mieczysław Janowski – były Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Prezydent Rzeszowa,
  • Jarosław Reczek, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
  • Rafał Rudnicki, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Podsumowując dyskusję, jej uczestnicy jednoznacznie zgodzili się ze stwierdzeniem, że politycy europejscy powinni współpracować zespołowo, a większe zaangażowanie społeczeństwa będzie możliwe przy odpowiednim procesie edukacyjnym dotyczącym spraw europejskich oraz właściwym przekazie medialnym.

Fot.1

Dodaj komentarz