,,Człowiek żyje tak długo jak długo żyje w pamięci bliskich”