Warsztaty historyczne

W piątek 14 marca 2014r. w auli naszego liceum odbyły się warsztaty historyczne poświęcone kontekstom politycznym, ekonomicznym i społecznym reformacji w szesnastowiecznej Europie. Zajęcia poprowadziła Pani dr Beata Lorens – adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na stosunkach społecznych na pograniczu polsko – ruskim, zagadnieniach związanych z dziejami Kościoła oraz historią regionalną w czasach nowożytnych.


Przez dwie godziny uczniowie klas II c i II e, uczący się historii na poziomie rozszerzonym, skupiali swa uwagę na interesujących warsztatach. Pani dr Lorens zaproponowała uczelnianą formę konwersatorium. Ciekawy wykład uzupełniła prezentacją multimedialną, zadając przy tym na bieżąco wiele pytań. Nasi uczniowie sprostali przyjętej konwencji, odpowiadali na pytania, komentowali i oceniali wydarzenia. Odnosili się w wypowiedziach do wskazywanych zagadnień, ale starali się także zadawać trafne pytania. Najbardziej aktywni otrzymali od Pani dr Lorens pochwały, a do dziennika dobre oceny.


Cieszymy się, że współpraca z Instytutem Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego owocuje tak dobrze przygotowanymi spotkaniami, które pomagają naszym uczniom utrwalać i poszerzać wiadomości. Kolejne warsztaty dla klas z rozszerzoną historią już za dwa tygodnie. Tym razem „Karykatura jako źródło historyczne”.

Dodaj komentarz