Edukacyjna wycieczka do Warszawy

5 marca klasa biologiczno-chemiczna wybrała się na edukacyjną wycieczkę do Warszawy. Wyjazd około 3 nad ranem i kilkugodzinna  podróż w autobusie nie zgasiła naszego entuzjamu. Około godziny 9 dojechaliśmy na miejsce i od razu podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza grupa skierowała się BioCentrum Edukacji Naukowej. Jest to organizacja edukacyjna,która powstała w 2002 roku. Jej celem są działania edukacyjne i popularyzujące zagadnienia biologii w Polsce, a w szczególności prowadzenie ogólnodostępnych warsztatów laboratoryjnych, szkoleń, pokazów i wykładów dla młodzieży, nauczycieli biologii oraz zainteresowanych osób.

Druga grupa skierowała się do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest  to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace wdrażające badania naukowe do gospodarki. Na uniwersytecie przyrodniczym, jakim jest SGGW, królują przede wszystkim nauki przyrodnicze, wsparte naukami technicznymi, ekonomicznymi i humanistycznymi. Celem obu grup był udział w organizowanych przez obie te instytucje warsztatach dotyczących badań nad DNA.

Przeprowadziliśmy szereg badań i doświadczeń, które miały na celu wyizolowanie własnego DNA. Wykorzystaliśmy do tego technikę PCR, czyli reakcję łańcuchową polimerazy. Uczestniczyliśmy również w wykładzie na temat technik stosowanych w chemii i biologii molekularnej, zwłaszcza w genetyce m.in technice elektroforezy . Łącznie warsztaty trwały okolo 4 godzin z krótką przerwą.
Po odbytych warsztatach pozwoliliśmy sobie na chwilę odpoczynku na Krakowskim Przedmieściu. Był to czas wolny podczas którego spacerowaliśmy i robiliśmy zdjęcia. Około godziny 18 wyjechaliśmy z Warszawy.

Dodaj komentarz