Przyznanie stypendiów Fundacji Kazimierza Michalskiego

Zgodnie z myślą Jana Pawła II- „Człowiek jest wielki […] nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Kazimierza Michalskiego uznać możemy za człowieka wielkiego i zasłużonego dla Polski, Jarosławia oraz naszej szkoły. 18 XII po raz pierwszy przyznano stypendia nowopowstałej Fundacji Kazimierza Michalskiego

    Gala przyznania stypendiów rozpoczęła się od przemówienia Pana Dyrektora. Podziękował on przybyłym gościom, członkom komisji stypendialnej, przedstawicielom  władz powiatu oraz uczniom i ich rodzicom za przybycie. Następnie „głos zabrała młodzież”, która przedstawiła życiorys i osiągnięcia fundatora stypendium – Kazimierza Michalskiego. Weteran II wojny światowej już wcześniej ofiarował datki na rzecz naszej szkoły. Imieniem jego oraz jego żony nazwana jest szkolna biblioteka, której remont sfinansował. W swoim testamencie Kazimierz Michalski pozostawił zapis, zgodnie z którym przeznaczył sporą kwotę na ufundowanie stypendiów dla uczniów swojej dawnej szkoły.

W części artystycznej uczniowie wykonywali piosenki o tematyce świątecznej w dwóch językach – angielskim oraz polskim. Oba były równie ważne dla Kazimierza Michalskiego, gdyż dorastał on w Polsce, a po wojnie kresu swoich dni doczekał właśnie w Anglii.

Następnie, w swoim przemówieniu pan Andrzej Bajan dziękował Komisji Stypendialnej oraz Radzie Finansowej  za pracę na rzecz Fundacji. Wyjaśnił zasady oraz proces przyznawania stypendiów i pogratulował uczniom, a przede wszystkim rodzicom, wychowania tak zdolnych dzieci. Wyróżnienia przyznano ponad 30 uczniom. Na koniec Pan Dyrektor podziękował wszystkim za udział w uroczystości, przypomniał o tym, że szkoła jest zawsze otwarta na wizyty rodziców oraz zaprosił do pamiątkowego zdjęcia.

Mamy nadzieję, że doczekamy się kolejnych absolwentów, tak wybitnych jak Tomasz Zieliński czy właśnie Kazimierz Michalski, których piękne i barwne życie będzie motywacją dla kolejnych uczniów. Może  Ci wielcy są wśród tych, którzy właśnie przygotowują się do matury, albo przygotowują się na sprawdzian z matematyki…

Em. Zet.

 

Dodaj komentarz