Nasze Liceum odznaczone Komandorią Pojednania

W Piątek, 8 listopada miało miejsce uroczyste odznaczenie naszego liceum komandorią MISSIO RECONCILATIONIS. Odznaczenie wręczył admirał Henryk Kalinowski w imieniu Ogólnospołecznego Stowarzyszenia Społecznego Misji Pojednania.

 Komandoria nadawana jest obecnie osobom bądź instytucjom zasłużonym dla dzieła pojednania. Dla szkoły to wielki zaszczyt, a zarazem prestiż wyróżniający ją za działalność dla dobra publicznego, dobrosąsiedzkich stosunków i pokoju. Warto wspomnieć, że tym medalem został odznaczony m.in. bł. Jan Paweł II.  Sam admirał Henryk Kalinowski, którego mogliśmy gościć w szkole – to piękna postać. Kawaler krzyża Virtuti Militari, jeden z powstańców warszawskich oraz żołnierz AK. Uczestniczył w wytyczaniu granic Polski na Odrze po II wojnie światowej i jako pierwszy wbijał słup graniczny. Na uroczystości był również abiturient naszego liceum – rocznik maturalny 1950r. major Stanisław August „Chmura”, który został odznaczony medalem za wybitne zasługi dla naszego kraju. Pan Stanisław rozmawiał z młodzieżą obecną na spotkaniu o jego ciekawym życiu, opowiadał o różnych sytuacjach  na przykład jak ukradł Generałowi Niemieckiemu dyrektywę „Barbarrosa”. Nie zabrakło również kilku śmiesznych anegdotek.

Była to wspaniała lekcja historii dla uczestników, tak ważnego wydarzenia w życiu naszego liceum. Każdy, kto choć przez chwilkę posłuchał opowiadań majora był dumny, że uczęszcza do tak zacnego liceum.

 

GALERIA

Dodaj komentarz