Spotkanie z profesorem Kazimierzem Furtakiem

Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. w auli szkolnej odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. inż. Kazimierzem Furtakiem, rektorem Politechniki Krakowskiej i Honorowym Obywatelem naszego miasta. Początek spotkania o godz. 8:00.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (ur. 2 stycznia 1951 r. w Boratynie) – naukowiec, inżynier budownictwa, specjalista z zakresu mechaniki obiektów mostowych, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Krakowskiej. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu.

W 1973 r. ukończył studia z zakresu inżynierii ruchu na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1979 r. doktorem habilitowanym został w 1987 r. postanowieniem Prezydenta RP z 22 listopada 1999 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Prace naukową rozpoczął po studiach jako asystent stażysta w Zakładzie Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej. Od tego czasu związany z Politechnika Krakowską, przeszedł kolejne szczeble kariery naukowej. W latach 1996-2002 przez dwie kadencję pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, a od 2002 r. do 2005 r. był prorektorem Politechniki Krakowskiej ds. rozwoju, a w latach 2005-2008 prorektorem ds. nauki. W 2008 r. został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Krakowskiej, a w 2012 r. uzyskał reelekcje na czteroletnia kadencję.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym autorem książki „Mosty zespolone" (1999 r.) oraz autorem trzech podręczników uczelnianych. Opracował jako autor lub współautor m.in. ok. 70 projektów budowy oraz modernizacji i remontów głównie obiektów mostowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2002 r.) oraz Krzyżem Oficerskim (2011 r.) Orderu Odrodzenia Polski.
Aktywnie uczestniczy w działalności krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

Źródło: www.jaroslaw.pl
Fot. www.pk.edu.pl

Dodaj komentarz