Nanotechnotogia, matematyka i Via crucis

28.03.2013 r. – tego dnia po raz kolejny, a zarazem ostatni już wyjechaliśmy w celach naukowych do Rzeszowa. Wyjazd różnił się od poprzednich tym, że zajęcia z matematyki odbyły się w nowym budynku Centrum Dydaktyczno – Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to ogromna inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa XIII, działalność 13.1 – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. 

Już na samym wstępie przywitał nas prof. Grzegorz Tomaka z doktorantami, którzy oprowadzali nas po parterze budynku i zaprezentowali pomieszczenia, w których prowadzone są badania. W „Centrum” zgodnie z projektem znajdują się tzw. „clean roomy” – są to czyste pokoje różnych klas czystości, gdzie niezbędne jest zachowanie parametrów wysokiej czystości, stabilnej temperatury i ciśnienia. Dostęp do pokoi odbywa się poprzez „system śluz”. Można tam przebywać wyłącznie stosując odzież ochronną. W pokojach czystych zostały rozmieszczone instalacje do badania warstw epitaksjalnych MBE, skaningowy mikroskop elektronowy oraz instalacja SIMS (do kontroli składu struktur), technologia fotolitografii i litografii elektronowej. Technologie te mają służyć do wytwarzania układów scalonych i elementów obwodów kwantowych. „Centrum” ma za zadanie kształcić w zakresie najnowocześniejszych technologii oraz badania nanostruktur. Specjalnie w tym celu na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym został uruchomiony kierunek „inżynieria materiałowa” ze specjalnościami: „nanotechnologia i materiały nanokompozytowe” oraz „nowe materiały dla przemysłu lotniczego”.

Inwestycja stwarza ogromne perspektywy dla młodych ludzi, pragnących kształcić się w dziedzinie nauk ścisłych, a także w wielkim stopniu wpływa na rozwój naszego regionu i wspomaga dynamiczny rozkwit rzeszowskiego ośrodka naukowego. Sam prof. Tomaka zachęcał nas do studiowania na tym Wydziale, gdyż niesie to za sobą wiele korzyści takich jak pomoc finansowa (stypendia) dla studentów z najlepszą średnią oraz wykształcenie, które w przyszłości zaowocuje większymi możliwościami na rynku pracy. 

Podtrzymując swoistą tradycję klasy akademickiej po zakończonych zajęciach nie obeszło się bez odwiedzin któregoś z rzeszowskich ośrodków kultury. Wybraliśmy Filharmonię Podkarpacką, gdyż rokrocznie w środę poprzedzającą Święta Wielkiej Nocy odbywają się tam koncerty o charakterze religijnym. Tego dnia rozbrzmiewała „Droga krzyżowa – Via Crucis” F. Liszta. Repertuar pianistów – A. Pikul oraz G. Kęska – przeplatał się z kwestią śpiewaną przez Chór Instytutu Muzyki UR, a ponadto ks. Zbigniew Suchy przygotował i wygłosił rozważania dotyczące problemów współczesnego świata. Wspaniała aranżacja dzieła wielkiego kompozytora, Liszta, zapisała się w naszej pamięci zapewne na bardzo długo.

Udział w premierze „Via Crucis” był zdecydowanie najlepszym wyborem wprowadzającym nas w nastrój Świąt Wielkanocnych, a także skłonił nas do refleksji i przemyśleń.  

Kinga Sup

[nggallery id=81]

Dodaj komentarz