Absolwenci wizytówką Kopernika

Dobre liceum to takie, dzięki któremu uczeń będzie mógł rozwijać swoje talenty, w którym zapewnia się swoim podopiecznym bogatą ofertę zajęć nie tylko obowiązkowych ale również pozalekcyjnych, w którym gwarantuje się jak najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. Potwierdzeniem jakości nauczania, profesjonalnego podejścia do ucznia są wyniki rekrutacji na studia. W tym roku cieszymy się w szczególny sposób z sukcesów uczniów popularnego Kopernika, ponieważ nie ma większej radości dla nauczyciela niż ta, którą okazuje zadowolony z uzyskanych wyników uczeń.

Szeroka działalność szkoły w zakresie innowacyjnych metod nauczania okazała się skuteczna, ponieważ uczennica klasy dziennikarskiej uzyskała indeks do Łódzkiej Szkoły Filmowej, z tej samej klasy laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej rozpoczęła studia na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy podkreślić, że uczniowie naszego liceum szczególnie upodobali sobie studia prawnicze, aż 17 osób ze szkoły wybrało taki kierunek dalszego kształcenia. Priorytetowym zadaniem szkoły w ramach programu jej rozwoju jest położenie nacisku na wysoką jakość nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania i odpowiedniej bazy pozwalającej na prowadzenie zajęć praktycznych na lekcjach fizyki, biologii, chemii. W tym roku została oddana do użytku profesjonalna sala biologiczna, a w następnym będziemy mogli pochwalić się zmodernizowaną pracownią chemiczną. W tym roku tylko z jednej klasy o profilu biologiczno-chemicznym 6 osób dostało się na wydział lekarski stacjonarnych studiów medycznych, 1 na stomatologię, 2 na farmację, 2 na biotechnologię. Absolwenci klas matematycznych najczęściej wybierają bardzo prestiżowe i przyszłościowe kierunki na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie: informatyka stosowana, elektronika i komunikacja, górnictwo i geologia. automatyka i robotyka, budownictwo. Podnoszenie świadomości uczniów o roli zdawania matematyki na maturze zaowocowało wybraniem tego przedmiotu na dalszą drogę kształcenia przez 7 absolwentów. Nietuzinkowe kierunki studiów takie jak : wokalistyka jazzowa na Akademii Muzycznej, nawigacja na Akademii Morskiej w Szczecinie, lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Warszawskim, archeologia historyczna, judaistyka, teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, lotnictwo na Wojskowej Akademii Technicznej dowodzą dbałości o wszechstronny rozwój zainteresowań i talentu naszej młodzieży.

Gratulując sukcesów tegorocznym absolwentom jesteśmy przekonani, że w kolejnych latach będzie jeszcze lepiej, co pozwoli utrzymać naszemu liceum wysoką pozycję na rynku oświatowym.

 

Zbigniew Tabor

Dodaj komentarz