Otwarcie nowej pracowni chemicznej

„Nie wiem, czy wiecie, ale jeśli się ktoś teraz nie uśmiechnie, to będzie krócej żył”- tą sentencją wywoływał uśmiech na twarzach swoich słuchaczy Gość, a zarazem absolwent naszego liceum, Pan Profesor dr hab. med., Piotr Podolec. Ten wybitny i ceniony kardiolog, honorowy obywatel Jarosławia, złożył wizytę w naszej szkole z okazji otwarcia nowej sali chemicznej im. profesora Błażeja Rogi. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz powiatu, oświaty oraz miejscowe media.

 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00, 18 marca b.r. w auli szkolnej. Tam też Pan Dyrektor Zbigniew Tabor, powitał przybyłych gości, grono pedagogiczne oraz uczniów naszej szkoły. W swoim przemówieniu wspomniał o nadaniu honorowego obywatelstwa Jarosławia Profesorowi Piotrowi Podolcowi. Opowiadał o nowej pracowni chemicznej, która mieści się w sali 22. Koszt jej przebudowy i wyposażenia pokryto w części z funduszu im. Kazimierza i Janiny Michalskich. Po wstępie, Pan Dyrektor oddał głos gościowi specjalnemu, Panu Profesorowi Piotrowi Podolcowi.

 

Pan Profesor wspominał, że nigdy nie wydawał się sobie na tyle ważny, aby obok Józefa Piłsudskiego, czy Jana Pawła II, należeć do grona honorowych obywateli Jarosławia. Mimo wszystko – jak mówił- zawsze czuje się obywatelem tego miasta. Podczas sentymentalnych opisów realiów dawnej szkoły oraz wspomnień z obchodów jej 125-lecia, słuchacze, podobnie jak nasz Gość, nie kryli oznak wzruszenia. Niektórzy nawet uronili łzę nad przeszłością. Pan Profesor przekazał naszej bibliotece szkolnej dwa tomy Podręcznika Polskiego Forum Profilaktyki, nad którym pracował wraz z 200 innymi specjalistami z 8 stowarzyszeń medycznych. Opowiadając o sobie, upominał: „musicie znaleźć motywację”, „trzeba mieć pasję”. Podając przykłady ze swojego życia, argumentował to stwierdzenie. Potem słuchaliśmy o projekcie „Lepiej zapobiegać niż leczyć” prowadzonym przez małopolskich profesorów medycyny. Kiedy słucha się tych pięknych, ale i mądrych słów, odnosi się nieodparte wrażenie, że Pan Profesor to człowiek o wielkim sercu, wysokiej kulturze osobistej i nienagannych manierach. Jesteśmy naprawdę dumni, że mamy tak wspaniałych Absolwentów. Możemy się uczyć od Najlepszych!

 

Następnie głos przejął Starosta Powiatu Jarosławskiego, Pan Jerzy Batycki. Podziękował za wizytę, niezapomniane spotkanie i serię wzruszeń, jakich dostarczył nasz szacowny Gość. Na koniec wszyscy przeszli pod salę 22, gdzie Pan Dyrektor w asyście Profesora oraz Starosty Powiatu dokonał uroczystego przecięcia wstęgi. Każdy mógł zapoznać się z nowoczesnymi  warunkami panującymi w nowej pracowni chemicznej im. Profesora Błażeja Rogi. Zapraszamy do obejrzenia tej sali podczas dni otwartych naszej szkoły. Naprawdę warto!
 

Mateusz Zając

 

Dodaj komentarz