Spotkanie z profesorem Piotrem Podolcem

Informujemy, że w dniu 18 marca 2013 r. w auli szkolnej odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. med. Piotrem Podolcem. Początek spotkania o godz. 9:00.

Pan prof. dr hab. med. Piotr Podolec (ur. 16 listopada 1954 r. w Jarosławiu) – naukowiec, lekarz medycyny, specjalista z zakresu kardiologii, profesor nauk medycznych, kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium, zastępca Dyrektora Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii.

Do Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu uczęszczał w latach 1967-73, a potem studiował na Akademii Medycznej w Krakowie, którą ukończył w 1979 r. Karierę zawodowa łączył z naukową. Jako lekarz medycyny w kolejnych latach zdobywał specjalizacje I i II stopnia z chorób wewnętrznych, później z kardiologii. W 1986 r. obronił doktorat, a habilitację otrzymał w 2000 r. W 2007 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium, a w 2012 – profesora zwyczajnego. Jest zastępcą dyrektora Instytutu Kardiologii UJ CM, kierownikiem Kliniki Chorób Serca i Naczyń w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Jest Przewodniczącym Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkiem Zarządu Głównego, członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Echokardiologicznego, przewodniczącym Rady Redakcyjnej Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia oraz redaktorem naczelnym biuletynu „Forum Profilaktyki". Od 2007 r. jest również Wojewódzkim Konsultantem Kardiologii. Jest także promotorem rozpraw doktorskich. W latach 1986-2001 wyjeżdżał na staże i stypendia zagraniczne do Anglii, Holandii i Niemiec. Stale podkreśla swoje związki  z Jarosławiem, otaczając szczególna opieka i życzliwością pacjentów ze swojego rodzinnego miasta.

Podczas sesji 28 grudnia 2012 r. Rada Miasta Jarosławia podjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa naszego miasta.

Źródło: www.jaroslaw.pl
Fot. Adam Wojnar

Dodaj komentarz