XX Seminarium „Wybrane problemy chemii”

Dnia 07.02.13r. 10 uczniów naszej szkoły brało udział w XX Seminarium "Wybrane problemy chemii” przygotowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie oraz Rzeszowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

            Pierwsza część warsztatów rozpoczęła się wykładami o godzinie 9.00.

Pierwszy z nich dotyczył baterii i ogniw, a drugi izomerii optycznej związków organicznych.  Obydwa były bardzo interesujące.

            Po wysłuchaniu wykładów uczestnicy zostali podzieleni na 9 grup i udali się na ćwiczenia laboratoryjne. Każda grupa wykonywała inne doświadczenia, tematami były m.in. „Polimery i tworzywa sztuczne”, „Substancje chemiczne w barwieniu bakterii”, „Kompleksometria” oraz „Oznaczanie ilościowe metodą spektrofotometrii UV-VIS”.

            Duże zaangażowanie wykazywali studenci politechniki. Pomagali oni w sprawnym przebiegu Seminarium oraz zachęcali do wyboru studiów na Politechnice Rzeszowskiej.

            Warsztaty zaliczamy do bardzo udanych i liczymy na możliwość uczestniczenia w nich za rok.
 

Opracowały:
Justyna Marczewska, Anna Szramik

Dodaj komentarz