Dobro pomnożone

W Sali widowiskowej 1 Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, odbyło się coroczne wręczenie stypendiów oraz nagród od Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich. Nagrody pieniężne były przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także studentów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz zdobyli szczególne sukcesy. W tym roku Fundacja wsparła finansowo aż sto osiemdziesiąt dwie osoby.

W 1992 roku śp. Zbigniew Zieliński założył Fundację, którą dedykował swoim rodzicom. Od tego czasu gromadzone są fundusze na pomoc finansową dla szczególnie wyróżniających się uczniów, spełniających określone wymagania. Przy kwalifikacji wniosków Zarząd Fundacji kierował się średnią ocen ze świadectw oraz egzaminami zewnętrznymi. Ponadto, duże znaczenie w przyznaniu stypendiów miały konkursy przedmiotowe i olimpiady.

Na uroczystości 14 grudnia mogliśmy gościć zastępcę Burmistrza Miasta Jarosławia- Bogdana Wołoszyna, Przewodniczącego Komisji Stypendialnej- mgr Jarosława Pagacza, Przewodniczącego Zarządu Fundacji- Wiesława Kiełbowicza, jak również wiele innych osób związanych z działalnością Fundacji. Na sali pojawił się również dziennikarz radiowy i telewizyjny Łukasz Grass, który zawitał do naszej szkoły, aby poprowadzić warsztaty dziennikarskie.

Oficjalną uroczystość poprzedziła Msza Św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Ceremonia rozdania rozpoczęła się krótkim występem uczniów 1 LO Kopernik, którzy swoim śpiewem wprowadzili wszystkich obecnych w świąteczny nastrój. Gospodarz tego wydarzenia, dyrektor liceum Zbigniew Tabor ciepłymi słowami powitał wszystkich zebranych. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Fundacji- Stanisław Kiełbowicz. W swoim przemówieniu wyraził ogromną radość z kontynuacji działalności Fundacji, która w bieżącym roku obchodziła swoje 20- lecie. Aby uhonorować lata wysiłku włożonej w jej rozwój powstało sprawozdanie ze zdjęciami, przedstawiające pracę kierownictwa. Książka pt. „Dobro pomnożone” jest dostępna w biurze Fundacji. Po owym wystąpieniu odbyło się wręczenie dyplomów przez Wiceburmistrza Miasta Jarosławia. W obecnym roku Fundacja nieco zmieniła zasady przyznawania stypendiów. Mianowicie, obejmują one okres czterech miesięcy, z możliwością powtórnego otrzymania identycznej kwoty, jeśli na półrocze stypendyści uzyskają satysfakcjonujące wyniki w nauce.

Miłym akcentem uroczystości było odczytanie listu wystosowanego przez Joannę Macnar, studentkę Uniwersytetu Warszawskiego. List wyrażał jej wdzięczność za wsparcie finansowe otrzymane od Fundacji Zielińskich, które gwarantuje jej możliwość pogłębiania wiedzy. Na koniec Pan Wiceburmistrz oraz przewodniczący Fundacji zachęcali wszystkich do osiągania dalszych sukcesów. Fundatorzy pomocy materialnej oczekują, że otrzymane prezenty będą dla uczniów dobrą motywacją, a kolejne lata przyniosą jeszcze więcej nagrodzonych.

Paulina Dinh Manh

Dodaj komentarz