Nagrody od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Jarosławiu Fundacji Kazimierza Michalskiego

6 grudnia 2012 r. uczniowie klas maturalnych Kinga Sup z klasy 3H, Sebastian Bek z klasy 3B oraz Konrad Żygadło z klasy 3C otrzymali nagrody rzeczowe za wspaniałe wyniki w nauce od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Jarosławiu Fundacji Kazimierza Michalskiego.Kazimierz Michalski, absolwent naszej szkoły, urodził się 27 lutego 1908r. w Sieniawie. 14 grudnia 2011 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. Wtedy także wziął udział w uroczystym otwarciu nowej biblioteki w naszej szkole. Powstała ona m.in. dzięki wsparciu finansowemu Pana Kazimierza Michalskiego, któremu młodzież ucząca się w I L.O. im. Mikołaja Kopernika serdecznie podziękowała podczas niezapomnianego spotkania. Niestety, 12 kwietnia br. dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Pana Michalskiego.
Ten wielki człowiek nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i dlatego postanowił finansowo wspierać młodzież naszej szkoły. W związku z tym 6 grudnia 2012 r. zostały wręczone nagrody rzeczowe za wspaniałe wyniki w nauce. Trójka wspaniałych to uczniowie klas maturalnych: Kinga Sup z klasy 3H, Sebastian Bek z klasy 3B oraz Konrad Żygadło z klasy 3C. Dyrektor szkoły Zbigniew Tabor w obecności: Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I L.O. Andrzeja Bajana, pani v-ce dyrektor Marii Król oraz wychowawców, gratulował najwybitniejszym.
Jest to pierwsza grupa zdolnych uczniów, która dzięki Panu Kazimierzowi Michalskiemu została tak uhonorowana. Dyrektor I L.O. im. Mikołaja Kopernika Zbigniew Tabor zapowiedział, że w następnych latach wydarzenie to będzie z pewnością kontynuowane. Na zakończenie uroczystości została wykonana pamiątkowa fotografia wszystkich zebranych.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy, mając nadzieję, że śp. Kazimierz Michalski byłby dumny, iż do naszej szkoły uczęszczają tak wybitnie uzdolnieni młodzi ludzie.
 

Dodaj komentarz