Spotkanie z absolwentami

W dniach 30 – 31 października tegoroczni maturzyści wzięli udział w spotkaniu przygotowanym przez absolwentów naszej  szkoły. Zawitali oni w murach „Kopernika”, aby przedstawić ofertę swoich uczelni oraz zachęcić i ułatwić wybór kierunku studiów.

Sebastian Ossoliński opowiadał o zaletach studiowania na Akademii Morskiej w Gdyni. Zyskaliśmy wiele cennych informacji o uczelni oraz  ocenę studenta, który jest bardzo zadowolony ze swojego wyboru.

Akademia Morska w Gdyni to największa państwowa uczelnia morska w Polsce, a także jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry menadżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego .Umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Ponadto dzieli się na cztery wydziały. Na Wydziale Elektrycznym prowadzone są zajęcia na dwóch nowoczesnych kierunkach technicznych: ELEKTROTECHNIKA oraz ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA. Specjalistów na potrzeby gospodarki morskiej i lądowej na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN kształci Wydział Mechaniczny. Absolwenci po ukończeniu studiów podejmują pracę na statkach morskich armatorów całego świata na atrakcyjnych finansowo kontraktach. Wiele ciekawych kierunków kształcenia oferuje Wydział Nawigacyjny, są to m.in.: Transport Morski, Technologie Offshorowe, Żegluga Arktyczna czy Inżynieria Ruchu Morskiego. Wydział dysponuje najnowocześniejszą bazą laboratoryjną i symulatorową zmodernizowaną na przestrzeni ostatnich lat. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa kształci na europejskim poziomie specjalistów na dwóch kierunkach: ZARZĄDZANIE i TOWAROZNAWSTWO. Na terenie  Akademii Morskiej funkcjonuje nowoczesna biblioteka, Planetarium, Ośrodek Żeglarski. Do dyspozycji studentów spoza Trójmiasta oddano Studenckie Domy Marynarza Akademii Morskiej w Gdyni. Oferowane są także liczne stypendia. Studenci mają do dyspozycji też dwa statki – Dar Młodzieży oraz Horyzont, dzięki którym mogą wypływać w rejsy i zdobywać cenną wiedzę praktyczną na szczerym morzu, dobijając niekiedy do dalekich wybrzeży Azji, Australii oraz obu Ameryk. 

Kolejną ofertę dla przyszłych studentów przedstawili Agnieszka Biernat i Michał Krucan, którzy także są absolwentami naszej szkoły. Reprezentując Szkołę Główna Handlową w Warszawie zarazili nas mnóstwem pozytywnej energii, a także pokazali uczelnię z perspektywy studenta, czyli z lekkim przymrużeniem oka, pokazując codzienne życie w stolicy oraz dając punkt odniesienia dla przyszłych ekonomistów i menadżerów. Obecną renomę oraz pozycję lidera na rynku edukacji ekonomicznej ich uczelnia zawdzięcza gruntownym reformom struktury organizacyjnej oraz programu nauczania.  Innowacyjnym pomysłem jest pozbawienie wydziałów struktury organizacyjnej, w której pracownicy skupieni zostali w jednostkach naukowo – badawczych nazwanych kolegiami. Zmiany wpłynęły na daleko idącą indywidualizację toku studiów oraz wprowadzenie nowych kierunków, unowocześnienie treści wykładów i metod nauczania. W pierwszym roku kształcenia absolwenci szkół średnich, podejmujący naukę w murach SGH, zdobywają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz z pokrewnych dziedzin, by po tym czasie zdecydować w jakim kierunku chcieliby skierować swoją naukę. Pod koniec pierwszego roku wybierają kierunek studiów. SGH oferuje: ekonomię, europeistykę, finanse i rachunkowość, gospodarkę przestrzenną, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, politykę społeczną, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, a także w języku angielskim Management, International Economics, Quantitative Methods in Economics and Information Systems. Osoby posiadające licencjata mogą rozpocząć studia magisterskie. Ponadto studenci mają duże szanse na wykłady z takimi sławami polskiej ekonomii jak: Dariusz Rosati, Andrzej Olechowski, Leszek Balcerowicz czy Wojciech Misiąg. Do znamienitych absolwentów tej uczelni należy m.in. Wojciech Mann, Józef Oleksy, Andrzej Sławiński, Adam Bielan, Michał Kalecki  oraz Danuta Hübner, która jest również wykładowcą. SGH zachęca nie tylko wieloma możliwościami edukacyjnymi, wymianami zagranicznymi czy współpracą z firmami, dzięki czemu student może rozpocząć karierę już w trakcie trwania edukacji, ale także bogatym życiem studenckim, które zapewniają organizacje studenckie zrzeszające młodych i ambitnych ludzi.

Wykłady oraz prezentacje prowadzone przez studentów są bardzo pomocne dla nas –  uczniów. Stoimy u progu matury, która będzie ważnym etapem planowania przyszłej kariery, więc każda wskazówka absolwenta jest na wagę złota. To właśnie wybór wyższej uczelni jest prawdziwym egzaminem dojrzałości. Niesie za sobą ogromne konsekwencje, ponieważ każdemu zależy na miejscu – ośrodku akademickim, w którym będzie mógł się spełniać oraz które da dobry start w dorosłe życie.

 

tekst: Joanna Pawlik, Kinga Sup

[nggallery id=76]

Dodaj komentarz