Wieczór z piosenką francuską

W ramach popularyzowania kultury krajów UE oraz kontynuowania tradycji wieczorów europejskich klasy uczące się języka francuskiego przygotowały pod opieką prof. Nowowiejskiej „wieczór z piosenką francuską”. Impreza odbyła się 14 lutego o godz. 17.00  w dzień świętego Walentego – patrona zakochanych.

W programie znalazło się 10 utworów wybranych z ogromnego repertuaru piosenki francuskiej, skomponowanych prze wybitnych twórców tego gatunku z ubiegłego wieku takich, jak Edith Piaf, Dalida, Marie Laforêt, Françoise Hardy oraz obecnie modnych na rynku muzycznym Zaz czy Christophe Maé.

Występy solistów: Moniki Trojnar (II c), Iwony Rogus, Gabrieli Wańkowicz, Justyny Woty (II f), Darii Jarosz (II d) ukazujące piękno wybranych utworów, ale również zdolności wokalne uczennic, były przeplatane występem całych grup językowych klas I f, II f, II d 

i III a. Prezentacje wybranych utworów odzwierciedlały duże zaangażowanie i pasję uczniów przy realizacji tego projektu. Unaoczniły, że nauka języka może być połączona z zabawą 

i odkrywaniem talentów, nauką współpracy z wzajemnym poznawaniem się. Widownia nagradzała brawami każdą piosenkę, tym bardziej, że teksty były uprzednio podawane 

w wersji polskiej prowadzących w ten sposób, było wiadomo o czym śpiewa wykonawca. Nastrojową atmosferę koncertu podkreślała świetlna dekoracja, której punktem centralnym była migocąca światełkami Wieża Eiffla oraz świecąca niebiesko – biało – czerwona flaga Francji złożona z lampek.

Wieczór zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów z klas I c, II c, III a wykonanych własnoręcznie wypieków: Izabeli Bat (III a), Klaudii Pieniążek i Magdaleny Kowal. Koszty imprezy zostały pokryte z dobrowolnej składki uczniów grup francuskich. Łącznie na scenie wystąpiło 64 uczniów.

Dodaj komentarz