Chemia – Warsztaty 17.02.12

W dniu 17.02.2012r. 8-osobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w XIX seminarium "Wybrane problemy chemii" organizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Seminarium, które rozpoczęło się o godzinie 9.00, zostało podzielone na 2 części: trzy wykłady oraz trzygodzinne zajęcia laboratoryjne.

Wykłady obejmowały 3 tematy:

– Barwa związków;

– O inżynierii chemicznej i inżynierach chemikach;

– Kozie mleko – napój bogów czy surowiec chemiczny.

Po wykładach zostaliśmy podzieleni na 3 grupy, aby uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych.

Grupa I brała udział w zajęciach: "Polimery i tworzywa sztuczne", na których uczniowie otrzymywali hydrożel, klej "wikol", gąbki poliuretanowe oraz odróżniali polimery. 

Grupa II uczestniczyła w zajęciach: "Elementy syntezy organicznej", podczas których uczniowie wykonywali doświadczenia ekstrakcji i rozdziału barwnych składników roślinnych, sorpcji na węglu aktywnym, odróżniali też węglowodory nasycone od nienasyconych, rozróżniali alkohole jednowodorotlenowe od wielowodorotlenowych, wykrywali grupę aldehydową. 

Grupa III: "Reaktywność związków organicznych", przeprowadzała reakcje charakterystyczne dla benzenu. Uczniowie otrzymywali fenol i analinę.

Po seminarium byliśmy bardzo zadowoleni i z niecierpliwośćią czekamy na kolejny taki wyjazd.

Dodaj komentarz