„POLSKA-KRAJ I LUDZIE”

„POLSKA-KRAJ I LUDZIE” pod takim hasłem odbyła się polsko- niemiecka wymiana uczniowska w I liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu, we wrześniu 2010 roku.

Rewizytę gości z Niemiec poprzedziły długie tygodnie przygotowań i to zarówno ze strony uczniów i ich rodziców, jak i ze strony opiekunów i organizatorów wymiany, nauczycieli j. niemieckiego Violetty Kamińskiej i Romana Ślusarza. Nasi goście z Landshut- 16 uczniów w towarzystwie dwóch nauczycieli z Gimnazjum im. Hansa Carossy Britty Winter i Mario Feichtgrubera przyjechali 18 września 2010 roku.

Ich podróż do Jarosławia poprzedził prawie dwudniowy pobyt w Krakowie. Pełni pozytywnych wrażeń nasi goście zostali powitani na dworcu PKP w Jarosławiu w porze obiadowej. W sobotę i w niedzielę 18 -19 września 2010, po krótkim odpoczynku odbyli Niemcy ze swoimi polskimi opiekunami liczne wycieczki do Łańcuta, Rzeszowa, Sanoka, Przemyśla, Sandomierza czy też w Bieszczady. Od poniedziałku 20.września rozpoczął się oficjalny program wymiany bardzo napięty i urozmaicony.

Poniedziałek 20.09 2010

W poniedziałek spotkaliśmy się wszyscy w murach naszego liceum o godzinie 9.00. W szkolnej auli powitał gości dyrektor szkoły Zbigniew Tabor. Życzył wszystkim wielu wrażeń, udanego pobytu i ładnej pogody. Wyraził też uznanie, że podtrzymywanie kontaktów między obiema szkołami trwa tak długo i nieprzerwanie od roku 1995. ( poprzednie wymiany odbyły się w latach 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2006,2008). Następnie dyrektor szkoły pan Zbigniew Tabor, pani wice dyrektor Maria Król, nauczyciele niemieccy pani Britta Winter, pan Mario Feichtgruber , nauczyciel j. niemieckiego Roman Ślusarz , uczniowie polscy i niemieccy zostali zaproszeni na lekcje otwartą przygotowaną przez panią Violettę Kamińską. Lekcja odbyła się w sali nr 14 o godzinie 9.50, a tematem jej było spotkanie ze współczesną muzyka niemiecką. Temat ten został wybrany rozmyślnie, bowiem muzyka niemiecka wśród polskiej młodzieży i dorosłych Polaków jest mało popularna , a nawet w ogóle nieznana.. Ku zadowoleniu wszystkich lekcja została pozytywnie oceniona przez młodzież i obserwatorów.
O godzinie 13.00 niemieccy uczniowie zwiedzili w towarzystwie przewodniczki pani Anity Tworek jarosławskie muzeum. Tu należą się słowa podziękowania panu J. Orłowskiemu, który umożliwił młodzieży niemieckiej i polskiej nieodpłatnie zapoznanie się z historią miasta i regionu. Do godziny 17 trwało zwiedzanie Jarosławia, a przewodnikami byli nasi uczniowie, którzy opisywali najważniejsze obiekty naszego miasta: kościół greko-katolicki, ratusz, kamieniczki na Starym Mieście, studnię na rynku, Synagogę na ulicy Opolskiej, pomnik polsko- węgierski, halę targową, plac św. Michała, kościół farny czy też opactwo Benedyktynek. Uczniowie niemieccy zostali również zapoznani z historią naszego grodu.. Zaangażowanie naszej młodzieży bardzo pozytywnie ocenili nauczyciele niemieccy, którzy również podziękowali pani Violettcie Kamińskiej za przygotowanie uczniów do powyższej prezentacji.

Wtorek/środa 21-22.09 2010

,,WENN DIE ENGEL REISEN,FREUT SICH DER HIMMEL”( ,,Gdy anioły podróżują, cieszy się niebo”)- to było motto tegorocznej wycieczki w Pieniny.

Wczesnym rankiem o godz. 7.00 wyruszyliśmy do Szczawnicy. Podróż, choć długa odbyła się bez komplikacji i po sześciu godzinach dotarliśmy do przystani, skąd odbyliśmy spływ Dunajcem. Aura sprzyjała nam , a więc w dobrych humorach i kondycji przysłuchiwaliśmy się dowcipom flisaków, staraliśmy się rozwiązać stawiane przez nich zagadki, a przede wszystkim podziwialiśmy malownicze krajobrazy przełomu Dunajca i Pienin w jesiennej szacie. Pan Roman Ślusarz pełnił role przewodnika i opowiadał uczestnikom wycieczki o historii i geografii regionu. Po wycieczce udaliśmy się do pensjonatu w Szlachtowej , gdzie czekały na nas pokoje i ciepły posiłek. Późnym popołudniem zwiedziliśmy również centrum Szczawnicy ,gdzie nasi goście mieli okazję dokonać zakupu pamiątek na licznych kramach i kramikach. Dzień zakończył się ogniskiem przy grilowanej kiełbasie i herbacie. Następnego dnia zbudziło nas gorące słońce, przy którym śniadanie smakowało wybornie. Tego dnia również nie zmarnowaliśmy, bowiem odbyliśmy dziesięciokilometrową wędrówkę z Czerwonego Klasztoru po stronie słowackiej do Szczawnicy. Trasa biegła wzdłuż Dunajca i mieliśmy okazje jeszcze raz podziwiać uroki górskiego krajobrazu. Po smacznym i ciepłym posiłku opuściliśmy pensjonat w Szlachtowej i około godziny 22 przyjechaliśmy do Jarosławia.

Czwartek 24.09.2010

Na czwartkowe przedpołudnie oprócz hospitacji lekcji szkolnych zaplanowaliśmy zwiedzanie Zakładu Przemysłu Cukierniczego ,, LU”. O godzinie 11.00 spotkaliśmy się na ul. Piekarskiej przed wejściem do fabryki. Przed zwiedzaniem każdy z nas musiał poddać się dyscyplinie przyjętej na terenie zakładu to znaczy zdjąć biżuterię i zegarki, nałożyć ochronne czapki i kitle, a przed wejściem do hali produkcyjnej umyć ręce środkiem odkażającym . Tak przygotowani zwiedzaliśmy wraz z przewodnikiem linie produkcyjne. Na końcu wizyty każdy dostał słodki upominek. Muszę przyznać, że choć fabryka jest tak blisko, a pełny asortyment jej produktów znajduje się na półkach sklepowych, nie wiedziałam, że herbatniki o nazwie,, Złotokłose” są tak smaczne, a ponadto zdrowe. Tutaj świetnie sprawdza się przysłowie ,,Cudze chwalicie, a swojego nie znacie”.
Po południu odbyło się spotkanie uczniów polskich i niemieckich w naszej sali gimnastycznej , gdzie rozegrany mecz piłki siatkowej zakończył się remisem.

Piątek 24.09.2010

W piątek przed południem nasi uczniowie wraz z gośćmi hospitowali lekcje w szkole. Na trzeciej godzinie lekcyjnej 9.50 mieli także okazję wziąć udział w projekcie pt:,, Polen Land und Leute”( Polska, kraj i ludzie) .Projekt ten przygotowali polscy uczniowie pod kierunkiem organizatora wymiany, Romana Ślusarza. Był on dla niemieckich uczniów bardzo pouczający i pod koniec lekcji potrafili oni odpowiedzieć na większość pytań stawianych im przez polskich uczniów, a dotyczyły one realioznawstwa Polski. Po lekcji uczniowie niemieccy zostali obdarowani pamiątkowymi gadżetami. Piątek był też przedostatnim dniem pobytu naszych gości w Polsce. O godzinie 16.00 spotkaliśmy się , zaproszeni przez rodziców uczniów biorących udział w wymianie, w restauracji ,, Trattoria” na starówce jarosławskiej. Przy tej okazji wręczyliśmy niemieckim opiekunom wymiany drobne upominki związane tematycznie z naszym miastem . Pan Roman Ślusarz w imieniu swoim i wszystkich zebranych podziękował wszystkim zaangażowanym w organizacje wymiany za poniesiony trud i gościnność. Przy poczęstunku upłynęła pozostała część wieczoru, cieszymy się też, że z naszego zaproszenia, mimo nawału obowiązków, zechciał skorzystać pan dyrektor Zbigniew Tabor i zaszczycił nas swoją obecnością. Również nauczyciel niemiecki pan Mario Feichtgruber wyraził swoje zadowolenie z pobytu w Jarosławiu i podziękował za miłe przyjęcie.

Sobota 25,09.2010

Niemieccy goście wyjechali o godz. 9.00 z jarosławskiego dworca autobusowego, żegnani przez polskich uczniów, nauczycieli i ich rodziny. Życzyliśmy im szerokiej i szczęśliwej drogi . Wyraziliśmy też nadzieje na ponowne spotkanie za dwa lata. W tym miejscu wyrażamy podziękowania Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, instytucji, która wsparła nas finansowo, co umożliwiło nam zorganizowanie i realizację tak bogatego i urozmaiconego programu.

Violetta Kamińska Roman Ślusarz

 

Brak możliwości komentowania.